Aktuellt

AMNIS -nätverk har möten vid två tillfällen per termin.

Mötena hålls oftast digitalt på Zoom för att möjliggöra närvaro för representanter runt om i landet.

AMNIS kommande möten:

Onsdagen den 31:a januari 2024,kl.14-16

Torsdagen den 22:a februari 2024, kl.14-16

Tisdagen den 19:e mars 2024, kl 14-16

Onsdagen den 22:a maj 2024, kl 14-16

Onsdagen den 18:e september, kl 14-16

Ny natiomell amningsstrategi:

2022 - Nationell amningsstrategi 2022-2027 (livsmedelsverket.se)


På initiativ av AMNIS har AMSAK (amningsskkunniga i Stockholm) tagit fram:

AMNINGSKOMPETENSBESKRIVNING

för hela vårdkedjan