Aktuellt

AMNIS -nätverk har möten vid två tillfällen per termin.

Mötena hålls oftast digitalt på Zoom för att möjliggöra närvaro för representanter runt om i landet.

AMNIS kommande möten:


Fredag den 4:e februari kl 10-12

Tisdagen den 24:e maj kl 15-17


TEMA för Amningsveckan 2022

Klicka på ldenna änken för att se.


Vårdgivarguiden i Region Stockholm:

Här har amning fått en egen sida där "allt" om amning samlas. Vill du hitta policydokument, amningsutbildningar, patientinformation, vårdprogram osv så hittar du det om du klicka på

länken nedan:

Om Amning | Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se)


På initiativ av AMNIS har AMSAK (amningsskkunniga i Stockholm) tagit fram:

AMNINGSKOMPETENSBESKRIVNING

för hela vårdkedjan