Aktuellt

AMNIS -nätverk har möten vid två tillfällen per termin.

Mötena hålls oftast digitalt på Zoom för att möjliggöra närvaro för representanter runt om i landet.

AMNIS kommande möten:

Torsdagen den 2:a februari 2023

Tisdgen den 28:e mars 2023

Onsdagen den 17:e maj 2023

Onsdagen den 6:e september 2023

Onsdagen den 22:a november 2023

Torsdagen den 1:a februari 2024

Ny natiomell amningsstrategi:

2022 - Nationell amningsstrategi 2022-2027 (livsmedelsverket.se)

Amningshjälpen firar 50 år med event 22-23 april 2023

amningsrådgivning amningsproblem amningsfrågor (amningshjalpen.se)

Vårdgivarguiden i Region Stockholm:


Här har amning fått en egen sida där "allt" om amning samlas. Vill du hitta policydokument, amningsutbildningar, patientinformation, vårdprogram osv så hittar du det om du klicka på

länken nedan:

Om Amning | Vårdgivarguiden (vardgivarguiden.se) OBS! Sida finns inte längre!


På initiativ av AMNIS har AMSAK (amningsskkunniga i Stockholm) tagit fram:

AMNINGSKOMPETENSBESKRIVNING

för hela vårdkedjan