Intressanta artiklar och amningsarrangemang samt Nordic Breastffeding Conferense


Detta är lite av en minnessida från när Sverige senast arrangerade Nordiska amningskonferensen 2015, och en blick framåt mot kommansde konferenser.
Vart 10:e år är det dax. Hela konceptet startade i Stockholm 2005 ochh har blivit en succé.


6th Nordic Breastfeeding Conference

24-25th September 2015


Welcome to the 6th Nordic Breastfeeding Conference

24-25th September 2015 in Stockholm!


Manager team

Questions and info:

Elisabeth Kylberg

E-mail: elisabeth.kylberg@his.se   

Phone: 0730 28 65 05

Kristin Svensson  Sofia Zwedberg  Elisabeth Hjärtmyr  Mats Berggren  Kerstin Lindahl


Thanks to all participant and lecturer who made our conference so valuable and exciting as we had hoped.


Stafettpinnen går vidare:

2017 Nordisk amningskonferens i Oslo 30-31:e mars

2019 Nordisk amingskonferens i Köpenhamn 3-4:e oktober

2021 Nordisk amningskonferens i Reykjavik 23-24:e september'

2023 Nordisk amningskonferens i Helsingfors 22-23:e september

2025 Nordiska amningskonferensen i Uppsala 25-26:e september


Intressanta artiklar och filmer:Tilväxtkurvor:

https://intergrowth21.tghn.org/

Amning och samsovning:

Bedsharing may partially explain the reduced risk of sleep-related death in breastfed infants - PubMed (nih.gov)

Sammanställning av ny kunskap om mastit:

Academy of Breastfeeding Medicine Clinical Protocol #36: The Mastitis Spectrum, Revised 2022 - PubMed (nih.gov)

Film om partnerstöd och tandemamning

https://lu.box.com/v/amningsfilmer

Revised Swedish infant feeding guidelines are associated with earlier introduction of allergenic foods https://www.jacionline.org/article/S0091-6749(23)01249-6/fulltext

Factors That Modify Risk of Early Childhood Caries. Moynihan et al. Systematic Review of                                      Evidence  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30931717/

   
Intressant återkommande amningsarrangemang för vårdpersonal två gånger per år:

Klicka på länken nedan

Amningsfredag - Institutionen för kvinnors och barns hälsa - Uppsala universitet (uu.se)

Kommande event 27:e maj 2024

Amningsveckan v 42 årlig digital konferens Region Sthlm.

Amningskonferenser 2024 och 2025

GOLD Lactation Online Conference https://www.goldlactation.com/

ELACTA 13th Conference 2024 - Elacta

Nordiska amningskonferensen i Uppsala 25-26/9 2025

Socialstyrelsen har uppdaterat "Tio steg som främjar amning" hösten 2021:

Klicka på länk nedan:

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/kunskapsstod/2014-10-27.pdf


AMSAKs guide för att minska/ ta bort tillmatning: