Medlemmar

Representantlista


Amningshjälpen                      Anna Herting, ordförande               

                                                https://www.amningshjalpen.se/foreningen/organisation/styrelse

                                               Anna Maria Westlund

                    


Barnmorskeförbundet              Erika Solheim

                                                leg barnmorska, vice ordförande på barnmorskeförbundet,

                                                kliniskt verksam i Jönköping    

                                                https://www.barnmorskeforbundet.se/

                                          

                                               


Mödrahälsovården                  Ingrid Blixt, samordningsbarnmorska Sörmland


Logopedförbundet                  Maria Jonsson, logoped , Umeå

                                               Ellinor Strandberg, logoped, ALB, Stockholm

                                               


Barnläkarföreningen              https://www.barnlakarforeningen.se/


Distriktsköterskeföreningen    Ellinor Mehtola

                                               Distriktssköterska,

                                               BHV, Region Jönköping

                                               https://distriktsskoterska.com/


Karolinska

universitetssjukhuset             Kristin Svensson                                 

                                               leg.barnmorska, spec. amning, dr med vet

                                               kristin.svensson@ki.se


AMSAK                                     Kerstin Lindahl                                               

                                                Barnmorska och barnsjuksköterska                                           

                                                IBCLC,

                                                Östermalms amningsmottagning. 

                                                kerstin.lindahl@outlook.com

                                                 

                                                Elisabeth Hjärtmyr                                               

                                                Barnmorska

                                                Barnsjuksköterska

                                                Östermalms amningsmottagning.
                                                Elisabeth.hjartmyr@gmail.com

                                               

                                                                                    

 AMNIS Språkrör                       Elisabeth Kylberg                                               

                                                nutritionist                                               

                                                docent                                               

                                                hjälpmamma                                               

                                                internationellt certifierad amningskonsult (IBCLC)


Samordnare för BHV                Louise Assarsson, barnsjuksköterska , Region skåne

                                               Tatiana Kjellsson, Psykolog, Västmanland                                            

                                             

Pappa/partner                        Mats Berggren                 

                                              Utbildare och föreläsare

                                              Jämställt föräldraskap

                                              matsberggren@telia.com


Allmänläkare                           vakant             


                                               


Svensk förening för                https://www.sfog.se/start/

Obstretik och Gynekologi       

                                               

                                               


Dietisternas Riksförbund      Vakant

                                                                                       


Sophiahemmets Högskola      Sofia Zwedberg, barnmorska, filosofie doktor, lector

                                              https://www.shh.se/sv/

                                               

Lunds universitet                 Pernilla Ny

                                            lektor, leg Barnmorska ,Barnmorskeutbildning, Programansvarig/Programdirektör för                                                  specialist sjuksköterskeutbildningar


Lunds Universitets sjukhus  Karolina Nilsson, leg barnmorska, barnsjuksköterska, IBCLC. Amningsmottagning


Karolinska institutet            Anna Gustafsson, barnmorska, IBCLC, dr med vet, Karolinska institutet, utbildning

                                               anna.gustafsson.1@ki.se